Besøg på Iqbal International School

12.03.2014
  • ""
Tandplejen deltog i Sundhedsugen

Tandplejen var på besøg på Iqbal International School i deres sundhedsuge i uge 8.

Skolen arbejdede med emnet sundhed - kost og motion på alle klassetrin i løbet af ugen.

På dagen, hvor Tandplejen deltog, talte vi med eleverne i 0.-7.kl om tandsundhed. Der blev arbejdet med spørgsmål som:

  • Hvad sker der inde på vores tænder, når vi spiser mad og ”sukkerting”?
  • Hvad er godt at spise for kroppen og tænderne?
  • Hvad sker der egentlig når man får rokketænder?
  • Hvordan er tanden opbygget, og meget mere...

For 6.-7.klasse eleverne var der specifik fokus på emnet: Sure drikke i hverdagen, som blev krydret med et æggeforsøg om sure drikkes påvirkning af tænderne.

Emnet var absolut spændende at arbejde med for både eleverne og Tandplejen.

Generelt var der rigtig god deltagelse fra elevernes side og spørgelysten fejlede bestemt ikke noget denne dag. Tandplejen vil gerne sige tak for denne gang til skolen, alle eleverne og deres lærere.