Om Tandplejen

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje består af 32 klinikker fordelt på skoler rundt om i kommunen. Derudover er der 4 tandreguleringsklinikker og en specialtandklinik.

Mere end 100.000 børn og unge er tilknyttet Børne- og Ungdomstandplejen. Der er omkring 320 ansatte, som tæller tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter samt administration.

Hvor kan dit barn blive behandlet?

Hvis dit barn er berettiget til tandpleje i Københavns Kommune, kan I vælge om behandlingen skal foregå hos kommunens tandpleje, hos en anden kommunes tandpleje, eller hos en privat praktiserende tandlæge efter eget valg.

Vær opmærksom på, at det valg I tager, gælder for det samlede tandplejetilbud - det vil sige for både almindelig tandlæge og bøjletandlæge.

Københavns Kommunes tandpleje

Hvis du ønsker, at dit barn skal benytte Københavns Kommunes tandplejetilbud, vil barnet automatisk blive indkaldt til behandling på den klinik, som er nærmest barnets bopæl. Ved ønske om behandling ved en anden af kommunens klinikker end den som er tættest på barnets bopæl, skal du meddele dette til Tandplejens kontaktcenter på tlf. nr.: 35 30 39 60 eller skriv til os via: sikker post 

Anden kommunal tandpleje

Hvis du ønsker at dit barn skal modtage behandling ved en anden kommunal tandpleje, skal du orientere tandplejen i Københavns Kommune om, hvilken kommune I har valgt til at varetage barnets eller den unges tandpleje. En kommune kan dog afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde.  Behandling ved en anden kommunes tandpleje er som udgangspunkt gratis, men hvis behandlingen er dyrere end den tilsvarende behandling i Københavns Kommune, kan der opkræves egenbetaling svarende til forskellen i gennemsnitsprisen kommunerne imellem. Du skal selv kontakte den ønskede kommune for afklaring af mulighed for tandpleje der. 

Privatpraktiserende tandlæge

Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du meddele dette til Tandplejen, inden behandlingen hos den private tandlæge iværksættes.  Valg af behandling hos en privatpraktiserende tandlæge medfører en egenbetaling på 35 % for børn og unge under 16 år. Er den unge fyldt 16 år, er behandling hos en privatpraktiserende tandlæge som udgangspunkt gratis. Tandregulering eller anden særlig kostbar behandling, kræver kommunens godkendelse inden den iværksættes hos en privatpraktiserende tandlæge. Ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, kan dette tilkøbes med en refusion svarende til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt. 

Hvornår kan barnet skifte tandplejetilbud?

Hvis barnet eller den unge er i gang med et behandlingsforløb i Børne- og Ungdomstandplejen, kan Tandplejen beslutte, at den igangværende behandling færdiggøres, inden der vælges et andet tilbud. Dette kan fx være tilfældet ved en allerede påbegyndt tandreguleringsbehandling. 
Har barnet eller den unge skiftet behandlingstilbud, kan Tandplejen beslutte, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold, før der er gået 1 år efter seneste skift. 

Vil du læse om Tandplejens lovmæssige grundlag, kan du finde bekendtgørelse om tandpleje og Sundhedsstyrelsens vejledning her:

Bekendtgørelse om tandpleje

Vejledning til omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Vil du klage?

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen på Børne- og Ungdomstandplejens klinikker, har du mulighed for at henvende dig til Overtandlæge Majken Kailow eller Souschef Annette Sundby. Ring til Kontaktcentret: 35 30 39 60.

Hvis du vil klage over Tandplejen, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientklager: www.stpk.dk.

Du kan også klage til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune:

Har du brug for akut tandlægehjælp?

Sider