Om Tandplejen

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje består af 32 klinikker fordelt på skoler rundt om i kommunen. Derudover er der 5 tandreguleringsklinikker, 3 mobile klinikker og en specialtandklinik.

Mere end 100.000 børn og unge er tilknyttet Børne- og Ungdomstandplejen. Der er omkring 320 ansatte, som tæller tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, klinikassistenter samt administration.

Valg af tandklinik
I kan frit vælge mellem tandklinikkerne i Københavns Kommune. Hvis du eller dit barn ønsker at skifte til en anden klinik i Københavns Kommune, skal I henvende jer til Tandplejens Kontaktcenter.

Pjecer på andre sprog
Oversat materiale kan rekvireres i Børne- og Ungdomstandplejens administration. Kontakt but@buf.kk.dk.

Vil du klage?
Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen på Børne- og Ungdomstandplejens klinikker, har du mulighed for at henvende dig til Overtandlæge Ruth Jacobsen eller Souschef Annette Sundby. Ring til Kontaktcentret: 35 30 39 60.

Hvis du vil klage over Tandplejen, kan du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kan ske via borger.dk. Du skal bruge et af de digitale klageskemaer, som du finder på:

Du kan også klage til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune:

Muligheder for praktik, job og elevpladser i Tandplejen
I skolernes sommerferie har vi en vagtordning

Sider