Corona-virus

Børne- og Ungdomstandplejen er i gang med en gradvis genåbning af tandklinikkerne.
Ring til os, hvis I har behov for akut tandbehandling på tlf.: 35 30 39 60.

 

Læs mere om, hvordan Københavns Kommune fungerer under corona-nedlukningen på kk.dk/corona

 

Sundhedsplejersker

Samarbejde ml. sundhedsplejersker og Tandplejen

Måske har du allerede et godt samarbejde med Tandplejen via skolens tandklinik. Måske arbejder du mere med småbørnsgruppen, inden de når skolealderen.

I Tandplejen sætter vi stor pris på samarbejdet, og vil gerne styrke det ved at give ajourførte informationer til dig som sundhedsplejerske - her på siderne.

Faglig sparring
Personale fra Tandplejen mødes gerne med sundhedsplejersker for at udveksle nyheder inden for vore fag. 

Tandbørster 
Der kan ved jeres besøg i hjemmet udleveres en babytandbørste som betales af Tandplejen. Ring 35 30 39 60 og bestil dem til jeres kontor. Henvis desuden gerne til Tandplejens hjemmeside.